31 kg mleka od krów pastwiskowych

Konrad Krupiński podkreśla, że ​​w jego gospodarstwie najważniejsza jest dbałość o jakość produkowanego mleka. Z drugiej strony warto wspomnieć, że produkuje 31 kg mleka od zwierząt pastwiskowych.

W ramach konkursu nasza redakcja odwiedziła gospodarstwo rodziny Krupińskich położone w Kukowie, w gminie Olecko, w powiecie oleckim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Konrad Krupiński wraz z żoną Dorotą prowadzi gospodarstwo mleczne. Obecnie gospodarstwo obejmuje 130 hektarów i 40 jednostek udojowych.

Krowy utrzymywane są bez skrępowania w zmodernizowanych poniemieckich budynkach. W sezonie letnim są wypasane, a zimą mają dostęp do wybiegu.

W sezonie letnim wypasane są krowy krupińskie, fot. AT

Alkalizowane ziarno pszenżyta

Rodzina Krupińskich zdecydowała się na zastosowanie alkalizacji ziarna pszenżyta w celu zwiększenia poziomu białka w paszy, co z kolei pozwala na ograniczenie zakupu paszy. Ponadto zboża alkalizowane charakteryzują się wyższą strawnością i wiążą się z mniejszym ryzykiem kwasicy żwacza.

Zboża alkalizowane charakteryzują się wyższą strawnością, fot. AT
Zboża alkalizowane charakteryzują się wyższą strawnością, fot. AT

Profilaktyka na dużą skalę

Hodowcy przywiązują dużą wagę do zapobiegania chorobom bydła. Kilka lat temu okazało się, że stado zmaga się z BVD – na 70 zwierząt 16 było trwale zarażonych. Po tym odkryciu hodowcy zdecydowali się na wdrożenie szeroko zakrojonego programu profilaktycznego, nie tylko w zakresie BVD, ale także IBR, chlamydii, beztlenowców i rotawirusów. W profilaktyce chorób wymion stosuje się szczepienia preparatami ubac-startvac w celu zmniejszenia liczby mastitis i związanego z tym stosowania antybiotyków. Występowanie sutków ogranicza również stosowanie suchych środków dezynfekujących. Z kolei w odchowie cieląt stosuje się probiotyki, witaminy i środki profilaktyczne przeciwko kokcydiozie. Hodowca podkreśla również wagę wykonywania antybiogramów.

Hodowcy wdrożyli rozbudowany program profilaktyczny, nie tylko w zakresie BVD, ale także IBR, chlamydii, beztlenowców i rotawirusów, fot. AT
Hodowcy wdrożyli rozbudowany program profilaktyczny, nie tylko w zakresie BVD, ale także IBR, chlamydii, beztlenowców i rotawirusów, fot. AT

W konsekwencji zmniejszyła się zachorowalność na choroby somatyczne i układu oddechowego w stadzie Krupińskich oraz problemy z reprodukcją. W tym ostatnim wsparto wprowadzenie synchronizacji rui bydła metodą OvSynch oraz comiesięcznych badań USG.

Zmiana systemu karmienia

Dwa lata temu zmienił się również system żywienia. Dzięki inwestycji w wóz paszowy krowy w okresie zimowym otrzymują paszę o stałym składzie, bliższym dawce określonej przez doradcę żywieniowego. Ponadto pasza jest bardziej jednorodna, ma lepszą strawność i jest chętniej spożywana przez zwierzęta.

Nieocenione korzyści z pastwisk

Z kolei w sezonie letnim zwierzęta korzystają z pastwisk, dzięki czemu poprawiło się m.in. zdrowie kopyt. Gospodarz podkreśla, że ​​najważniejsza jest dla niego jakość mleka. Z drugiej strony warto wspomnieć, że produkuje aż 31 kg mleka od zwierząt pastwiskowych. Jak zaznacza rolnik, wynik ten uzyskuje się niemal wyłącznie w oparciu o własne pasze – jedynymi składnikami ze skupu są śruta poekstrakcyjna rzepakowa i sojowa, które wykorzystywane są do produkcji pasz treściwych w mobilnej mieszalni.

Dzięki pastwiskowi poprawiła się m.in. kondycja kopyt, fot. AT
Dzięki pastwiskowi poprawiła się m.in. kondycja kopyt, fot. AT

Redukcja kosztów nawożenia

Produkcja zwierzęca zapewnia zaopatrzenie w obornik, ponadto gospodarstwo wykorzystuje obornik świński z pobliskiego gospodarstwa. Pozwala to na obniżenie kosztów zakupu nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Rodzina Krupińskich zdecydowała się również na wykorzystanie osadów ściekowych ustabilizowanych jako źródła fosforu i potasu.

Dokładne plany kojarzeń

W zakresie genetyki rodzinie Krupińskich towarzyszy doradca hodowlany, który przygotowuje plany krycia, aby jak najszybciej wesprzeć osiągnięcie założonego dla tego stada celu hodowlanego. Szczególnie interesujące są buhaje z genem beta-kazeiny A2A2. Stado wykorzystuje głównie seksowane nasienie (90%) buhajów genomowych.

W wyniku powyższych działań znacznie rozwinęło się gospodarstwo i zwiększyła się skala produkcji.

Współpraca jest niezbędna

Konrad Krupiński chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi rolnikami i instytucjami. Jest wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i aktywnie angażuje się w media społecznościowe, pokazując, jak w rzeczywistości wygląda produkcja mleka. Krupiński korzysta również z możliwości współpracy z uczelniami, np. prowadząc seminarium na temat potencjalnego rozwoju kariery w sektorze rolniczym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM, czy uczestnicząc w projektach badawczych – np. milkmix i milkey prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski.

©

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.