5 pięknych, zabytkowych mostów, które warto zobaczyć na Mazurach

Na Mazurach mamy wiele mostów – przecinających rzeki, doliny i kanały mazurskie. Mamy most obrotowy, który można obsługiwać jedną ręką, małe i prawdziwie monumentalne przedmioty, które budzą podziw na całym świecie. Znajdują się tu zupełnie nowe budowle, nieco starsze z okresu Prus Wschodnich, a nawet te, które powstały w średniowieczu – i przetrwały do ​​naszych czasów.

Przedstawiamy naszym zdaniem 5 najpiękniejszych tego typu obiektów na Mazurach.

Mosty w Stańczykach

Najpiękniejsze, nie tylko naszym zdaniem, są mosty w Stańczykach. Te zabytkowe obiekty zostały niedawno docenione przez firmę Google, która przyznała mazurskim mostom wyróżnienie w postaci „Złotej Szpilki” na Google Maps.

Mosty zbudowano w latach 1912-1918. Obiekty mają konstrukcję pięcioprzęsłową z równymi łukami o wysokości 15 metrów. Są bliźniakami. Zaprojektowali je architekci z Włoch.

Konstrukcja mostów charakteryzuje się doskonałymi proporcjami. Filary natomiast ozdobiono elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach w Pont du Gard. Dlatego oba mosty kolejowe często nazywane są „akweduktami Puszczy Rominckiej”.

Warto wiedzieć, że dwa mosty w Stańczykach należą do najwyższych tego typu obiektów w Polsce. Długość wynosi 200 metrów, a wysokość 36 metrów. Przecinają dolinę Błędzianki. Były częścią ogromnej linii kolejowej łączącej Czersk z Litwą i przebiegającej przez Mazury.

Mosty w Kiepojciech

W Puszczy Rominckiej znajdowała się linia kolejowa Gołdap – Żytkiejmy. Na tej trasie znajduje się kilka mostów kolejowych, które są wyjątkowo ciekawe ze względu na rozwiązania architektoniczne. Budynki w Kiepojach są niezwykle ciekawe.

31-kilometrowa linia powstała w latach 1911 – 1914 jako linia turystyczna ze względu na piękno regionu, ale także o znaczeniu militarnym, jako linia łącząca garnizony leżące tuż nad granicą (wówczas prusko-rosyjskie).

Głęboko w lesie można znaleźć kilka trzyprzęsłowych mostów o wysokości 15 mi długości 50 m. Sprawiają wrażenie budowli, która pozostała po jakimś niezbadanym kataklizmie. Szare, surowe mostki wtopione w krajobraz zarośli, mchów i kamieni wydają się być wchłonięte przez naturę.

Ta podwójna konstrukcja mostowa była prawdopodobnie wzorowana na konstrukcjach budowanych na zachodzie Niemiec, Austrii, Francji i Szwajcarii i umożliwiała, w przypadku zniszczenia pierwszego mostu, szybkie ułożenie drugiego toru na istniejącym nasypie.

Mosty w Botkunach

Mosty kolejowe w Botkunach, niegdyś symbolu gospodarczej i militarnej potęgi Prus, teraz coraz bardziej znikają w ostępach. Naprawdę potrzebujesz dużo uwagi, aby zobaczyć te obiekty i je znaleźć. Zwiedzanie tylko na własne ryzyko, ponieważ obecnie nie są one w najlepszym stanie technicznym.

Mosty znajdują się na wschód od Gołdapi, w pobliżu wsi Botkuny. Stanowią część przedwojennej linii kolejowej w Prusach Wschodnich, łączącej Gołdap z Gąbinem (Gusiew).

Dwa trzyprzęsłowe wiadukty znajdują się pięć kilometrów na wschód od Gołdapi. Ich przęsła łączą brzegi doliny rzeki Jarki. Mosty mają około 15 metrów wysokości i 50 metrów długości i są dobrze ukryte wśród drzew i gęstych zarośli. Przez jedną z nich przebiega piaszczysta droga.

Gotyckie mosty w Reszlu

Przez małą rzekę Sajnę przecinają dwa gotyckie mosty w Reszlu, zbudowane w średniowieczu. Dlaczego warto je oglądać? Bo to najstarsze tego typu obiekty w Polsce.

Są to jedne z najstarszych ceglanych mostów w Polsce i jedna z najciekawszych tego typu konstrukcji na Warmii i Mazurach. Stanowią również ważny aspect krajobrazu kulturowego Reszla i bardzo cenny zabytek techniki. Już warto zajrzeć z tego powodu.

Most kolejowy w Kruklankach

To już ruina, ale już teraz daje obraz tego, z jaką konstrukcją mostową mamy tu do czynienia.

Nad rzeką Sapiną w miejscowości Kruklanki znajdują się pozostałości jednej z największych budowli kolejowych w regionie. Z zapisków historycznych wynika, że ​​była to bardzo droga i skomplikowana budowla łącząca wsie Kruklanki i Olecko.

Jego historia związana jest z przełomem XIX i XX wieku, kiedy Prusy Wschodnie przeżywały okres intensywnego rozwoju dróg i kolei. Kruklanki znajdowały się na linii kolejowej łączącej Węgorzewo z Giżyckiem.

Budowa mostu wiązała się z budową całej infrastruktury: dróg dojazdowych, nasypów, wiaduktów, mniejszych mostów, budynków i przystanków kolejowych. Most to pięcioprzęsłowa konstrukcja żelbetowa.

Niestety most ten został wysadzony zaraz po zakończeniu II wojny światowej przez mieszkańców najbliższej okolicy. Prawdopodobnie obawiali się rabunku żołnierzy Armii Czerwonej.

Podczas wakacyjnego lub weekendowego pobytu na Mazurach zachęcamy do podróżowania po tym regionie i odkrywania wspaniałych zabytków, które możemy tu zobaczyć.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.