Australia. Znaleźli zwierzę, które ma ponad 1300 nóg. “Liczyłem trzy razy”

  • Persefona Eumillipesjak szczegółowo policzyli badacze, ma aż 1306 nóg
  • Zdaniem naukowców nowo odkryta stonoga może być spokrewniona z wcześniejszym rekordzistą gatunku z Kalifornii Illacme plenipesktóry miał 750 nóg
  • Naukowcy wezwali do ochrony obszaru, na którym odkryto 1306-nożnych stworzeń
  • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onetu

Stonoga wyróżnia się dużą liczbą odnóży, do których odnosi się nie tylko polska, ale i angielska nazwa stonoga, oparta na łacińskich słowach „mille”, czyli tysiąc i „pede”, czyli stopy.

Stonoga, która otrzymała imię Persefona Eumilippy, został znaleziony w Australii Zachodniej na głębokości 60 metrów pod ziemią w dziurze, która służyła do poszukiwania minerałów. Jest to bezkręgowiec o długości 9,5 cm i szerokości 1 mm, którego nitkowaty korpus podzielony jest na 330 segmentów. Nowy gatunek odkryty w australijskiej prowincji Japanese Goldfieds nie ma oczu, a jego stożkowata głowa ma dziób żerujący i ogromne czułki, które pomagają mu poruszać się pod ziemią i kompensować brak widzenia.


Zdjęcie: © Inventive Commons

W Australii odkryto stonogę o 1306 nogach

Naukowiec potrzebował około godziny, aby policzyć nogi australijskiego krocionoga rekordzisty

Badania nad nowo odkrytą krocionogą podjął docent Paul Marek, entomolog z Instytutu Politechnicznego i Uniwersytetu Stanowego Wirginii, który opublikował wyniki w czasopiśmie Scientific Reviews.

– Aby upewnić się, że żadna z nóg nie została pominięta lub policzona więcej niż jeden raz (…) każdy section jego ciała z 10 nogami został zakodowany kolorami w programie graficznym. Liczyłem trzy razy. Zajęło mi to około godziny – powiedział Paul Marek, który zbadał cztery krocionogi znalezione w dziurze.

Tekst jest kontynuowany pod filmem

Zdaniem naukowca i jego współpracowników duża liczba segmentów i nóg u Persefona Eumillipes pozwala tym zwierzętom generować ogromną siłę, dzięki której mogą sprawnie poruszać się przez wąskie dziury w siedliskach glebowych, w których żyją. Naukowcy przyznali, że ich odkrycie podkreśla różnorodność biologiczną Australii Zachodniej i zalecili ochronę obszaru, na którym odkryto 1306-nożne stworzenia.

– W Goldfelds wydobywa się duże ilości australijskiego złota, niklu i innych minerałów, a od ponad stu lat na tym obszarze ma miejsce ekstensywne wydobycie odkrywkowe. Poszukiwanie minerałów polega na sondowaniu pod ziemią milionami otworów wiertniczych – opisuje Paul Marek w materiale cytowanym przez Every day Mail.

W Australii odkryto stonogę o 1306 nogach

Zdjęcie: © Inventive Commons

W Australii odkryto stonogę o 1306 nogach

W przeszłości znajdowano krocionogi z bardzo dużą liczbą nóg. Poprzednim rekordzistą była stonoga odkryta w Kalifornii w 2012 roku, plenipes Illacme, których samice mają 750 nóg, a samce maksymalnie 562. Naukowcy sugerują, że australijscy i amerykańscy rekordziści krocionogi mogą być ze sobą spokrewnieni.

Źródło: Codzienna poczta, TVN Meteo, Raporty naukowe

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.