Decyzja o czasowym odbiorze zwierząt

Decyzja o czasowym odbiorze zwierząt. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może czasowo odebrać zwierzę właścicielowi lub opiekunowi i przekazać je do schroniska, gospodarstwa rolnego lub zoo. Czasem fundacja, stowarzyszenie, a nawet osoba fizyczna może zaopiekować się zwierzęciem.

Kiedy mogę odebrać zwierzaka od właściciela?

Podstawą wydania decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia jest artwork. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: uoz). Decyzją jest odseparowanie zwierzęcia od szkodliwego otoczenia. Nie pozbawia właściciela zwierzaka jego praw. Jego prawa własności są tylko ograniczone. Przejawem tego ograniczenia jest obowiązek czasowego wydania zwierzęcia wskazanym przez urząd podmiotom. Musisz odróżnić odbiór czasowy i odbiór stały. Stały odbiór zwierzęcia następuje automatycznie w przypadkach określonych w artwork. 35 uncji. W razie skazania za przestępstwo określone w tym przepisie sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.

Katalog sytuacji uznanych przez ustawodawcę za znęcanie się nad zwierzętami zawarty jest w artwork. 6 sek. 2 uncja To proszenie lub świadome przyzwolenie na zadawanie bólu lub cierpienia. Należą do nich m.in.:

  • celowe zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, które nie jest zabiegiem chirurgicznym lub zabiegiem dozwolonym przez prawo,
  • bicie zwierząt twardymi i ostrymi przedmiotami lub urządzeniami przeznaczonymi do powodowania szczególnego bólu, bicie w głowę, podbrzusze, kończyny dolne,
  • złośliwe groźby lub irytujące zwierzęta,
  • utrzymywanie zwierząt w nieodpowiednich warunkach bytowych – w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa lub w pomieszczeniach lub klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
  • porzucenie zwierzęcia przez właściciela lub inną osobę, pod opieką której zwierzę pozostaje.

WAŻNY

Katalog ze sztuką. 6 sek. 2 uncje nie są zamknięte. Ustawodawca użył tutaj sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że mamy tylko przykłady zachowań uznanych przez ustawodawcę za mobbing.

(…)

Andrzej Dybowski

Artykuł pochodzi z obszernej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX »

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.