ktoś zapłacił za ten nowy dzień swoim życiem

Podczas tej wojny uczymy się bojaźni Bożej i jednocześnie mądrości życiowej – mówił w swoim codziennym orędziu abp Światosław Szewczuk. Przyznał, że na wszystkich frontach toczą się zacięte walki.

Przypomniał, że zdaniem prezydenta może to być historyczny i decydujący tydzień dla Ukrainy, ponieważ zapadną decyzje o integracji Ukrainy z UE i powrocie do Europy. Może to jednak oznaczać również zaostrzenie działań wojennych – przyznał szef ukraińskich grekokatolików.

>>> Arcybiskup S. Szewczuk: dzisiejsza Ukraina jest jak kobieta rodząca w bólu dziecko

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Dziś jest poniedziałek 20 czerwca 2022 roku. Ukraina przeżywa już 117 dni wielkiej, krwawej wojny, jaką Rosja prowadzi przeciwko naszemu narodowi i naszemu krajowi.

Za to, że dziś możemy być z Wami, ujrzeć światło dzienne, zobaczyć początek nowego dnia, dziękujemy Bogu, a także Siłom Zbrojnym Ukrainy, bo ktoś zapłacił za ten nowy dzień swoim życiem.

Zdjęcie EPA / STR

Według raportów, które otrzymaliśmy dziś rano, intensywność działań wojennych na liniach frontu jest bardzo wysoka. Wczoraj prezydent ostrzegł, że ten tydzień może być decydujący i historyczny dla Ukrainy. W szczególności, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do europejskiej rodziny narodów, powrót Ukrainy do Europy. I właśnie to może stać się kolejną przyczyną gwałtownej eskalacji działań wojennych. Widzimy, że gwałtownie wzrosła liczba bombardowań i ostrzałów naszego dzielnego Charkowa. Ponownie zaciekłe walki toczą się w obwodzie ługańskim, miasta Siewierodonieck i Łysychańsk są obecnie największym ogniskiem konfrontacji zbrojnej na Ukrainie. Trudna sytuacja panuje na całym froncie Donbasu. Ciężkie walki toczą się w Chersoniu i Zaporożu. Również w nocy nieprzyjaciel wystrzelił rakiety w rejonie Odessy, które system obrony przeciwlotniczej na szczęście zdołał zniszczyć.

>>> Ukraina: podpalono słynny klasztor. Trzy osoby nie żyją

Ale Ukraina kontynuuje. Ukraina walczy. Ukraina zadziwia świat. Ukraina wierzy, wierzy w Boga, wierzy w moc dobra i prawdy, a Ukraina znajduje siłę, by przeciwstawić się złu i nieprawdzie.

Dzisiaj chciałbym zakończyć z wami moją refleksję na temat darów, jakie Duch Święty przyniósł nam w dniu Pięćdziesiątnicy. A dzisiaj zapraszam do refleksji nad ostatnim i największym możliwym darem Ducha Świętego, który podsumowuje gdzieś wszystkie jego dotychczasowe dary. A ten dar nazywa się „bojaźnią Bożą”. Aby zrozumieć sens, głębię i wielkość tego daru Ducha Świętego, musimy bowiem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że trudno jest nam dobrać właściwe słowa, by go określić. Nie chodzi o jakąś straszliwą panikę, która budzi w nas instynkt samoobrony. Kiedy człowiek się boi, boi się jakiegoś nieznanego niebezpieczeństwa, które zagraża jego życiu lub egzystencji. Chodzi raczej o strach, pełen szacunku zachwyt, który człowiek naturalnie odczuwa, gdy widzi coś pięknego, coś wielkiego, coś, co przekracza perspektywy ludzkiej działalności. Kiedy człowiek staje w obliczu rzeczywistości, która oddaje prawdę, wstrzymuje oddech. Dlatego Pismo Święte, a zwłaszcza Księga Mądrości, mówi: „Przyjdźcie, moi synowie, posłuchajcie mnie; Nauczę cię bojaźni Pańskiej. Poczucie tego, co wielkie, święte i piękne jest czymś do nauczenia. Z drugiej strony strach, strach przed niebezpieczeństwem, to coś, czego nie trzeba się uczyć, powstaje spontanicznie w człowieku, jak nauczają święci ojcowie. Słowo mówi nam, że „bojaźń Pańska jest początkiem mądrości” (Syr 1,14). To Duch Święty uczy człowieka, uzdalnia go do odczuwania wielkości i piękna Boga. To jest początek mądrości To jest początek tej ludzkiej drogi do wielkiego i pięknego Boga, który przekracza nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania.Ta bojaźń Pańska jest początkiem, początkiem nowego ludzkiego ducha wobec Boga. Dlatego ten dar Ducha Świętego zdaje się podsumowywać i dopełniać wszystkie dotychczasowe dary, ponieważ doskonale pozwala człowiekowi być wrażliwym na nadprzyrodzone, wrażliwym na Boga, czującym się świętym.We współczesnej kulturze, zwanej czasem “kulturą zsekularyzowaną”, człowiek właściwie traci poczucie świętości. Człowiek nie czuje świętości, żadnej świętej przestrzeni czy czasu, nie czuje świętości nawet samego życia ludzkiego. Raczej rozumiemy strach przed jakąś karmą i tracimy poczucie transcendencji, która ją przekracza.

>>> Ukraina: 13-latka udawała martwą, żeby nie zabili jej rosyjscy żołnierze

Dlatego dziś prosimy: Panie, daj nam tę wrażliwość na Ciebie. Nasi żołnierze uczą nas tej bojaźni Pańskiej, bo mówią, że na froncie, na froncie nie ma ateistów. Tam, kiedy nasi synowie i córki Ukrainy stają w obliczu śmierci, czują obecność wszechmogącego, wielkiego Boga, czują strach, ale czują strach przed wielkim i świętym Bogiem, który jest bliski i uczą się mądrości życia.

Niech Bóg błogosławi Ukrainę! Boże, daj nam odczuć Twoją obecność wśród nas! Uczyń nas wrażliwymi na poruszenia Ducha Świętego, które wysyłasz do naszych dusz. Pozwól nam podążać za Tobą, gdziekolwiek nas poprowadzisz. O Boże, ratuj synów i córki Ukrainy! Niech Bóg będzie z nami!

Niech błogosławieństwo Pana spłynie na was z powodu Jego łaski i miłości do ludzi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czy czytałeś Wesprzyj nas!

Działamy również dzięki Waszej pomocy. Wspieraj działalność ewangelizacyjną naszej redakcji!

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.