Lublin112.pl – Wiadomości z Lublina i regionu. Ważne informacje z kraju

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio przystosowane, chronić czworonoga przed zimnem, upałem, deszczem.

Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego i czuć się komfortowo. Właściciel musi również zapewnić mu wyżywienie i stały dostęp do wody. Należy również pamiętać, że zwierząt nie można wiązać w sposób powodujący cierpienie. Ważne, aby smycz, na której trzymany jest pupil nie była krótsza niż 3 metry.

Ponadto każdy właściciel zwierzęcia powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach profilaktycznych. Prawo wymaga, aby właściciel psa zaszczepił się przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonożnego psa powinno nastąpić nie później niż 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powinno być powtarzane co roku. Niezaszczepienie psa podlega karze grzywny, a nawet pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności.

Przepisy nakładają na właściciela czworonoga obowiązek odpowiedniego kontrolowania swojego psa podczas udawania się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego pupila bez odpowiedniego zabezpieczenia. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia karany jest artwork. 77 Kodeksu wykroczeń:
§ 1.
Kto podczas trzymania zwierzęcia nie zachowa zwykłych lub przepisanych środków ostrożności, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo nagany.
§ 2.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przetrzymując zwierzę stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany.

Dla wzięcia na siebie odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma znaczenia, czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności w wyniku winy umyślnej lub nieumyślnej. Zwykłe środki ostrożności obejmują przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem zwierzęcia, które będą się różnić w zależności od gatunku zwierzęcia, a co najważniejsze, w zależności od stopnia zagrożenia, jakie zwierzę może stwarzać. Szczególne środki ostrożności mogą być przewidziane w ustawie oraz w prawie miejscowym. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdujemy w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo powszechną praktyką dla właścicieli psów jest powolne przypinanie ich w lesie. A tę kwestię regulują przepisy Kodeksu wykroczeń, w szczególności artwork. 166.

Sztuka. 166. Kto wypuszcza psa do lasu, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny lub nagany.

W tym przypadku należy podkreślić kwestię związaną z dziką zwierzyną, zwłaszcza dzikami – lochami z młodymi. Niewłaściwe wyprowadzanie psa w lesie może skończyć się atakiem na psa, a nawet jego właściciela, co może skutkować poważnymi obrażeniami zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Pamiętaj, że za zachowanie psa zawsze odpowiada właściciel. Szkody wyrządzone przez psy wynikają z błędów popełnianych przez ludzi – np. trzymanie w domu psa niewłaściwej rasy, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki życia psa, brak wyszkolenia i dyscypliny. Jeśli jesteś właścicielem psa, pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!

W trakcie służby lubelscy policjanci będą zwracać szczególną uwagę na obowiązki właścicieli czworonogów, w szczególności respektowanie artwork. 77 Kodeksu wykroczeń.

(fot. pixabay.com źródło KMP Lublin)

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.