Międzyplony ścierniskowe i ozime – do kiedy trzymać w polu?

Jako obszary proekologiczne zadeklarowane we wniosku o dopłaty bezpośrednie wysiewa się ściernisko i międzyplony ozime. Przypominamy, kiedy należy je trzymać w terenie, aby spełniały wymagane założenia.

Obowiązek utrzymania użytków ekologicznych dotyczy rolników posiadających powyżej 15 ha użytków rolnych, w tym gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy ci są zobowiązani do utrzymania obszaru proekologicznego na powierzchni równej co najmniej 5% powierzchni gruntów ornych gospodarstwa.

Międzyplony ścierniskowe

Obszarem proekologicznym (EFA) są międzyplony lub okrywy zielone, rozumiane jako wsiewki traw pod uprawę główną lub mieszanki składające się z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup: zboża, rośliny oleiste, pastewne, fasola drobnonasienna, – siewna fasola i roślina miodowa.

Międzyplony ścierniskowe zasiane na obszarze proekologicznym (EFA) muszą być utrzymywane przez co najmniej 8 tygodni po siewie. Mamy jednak do wyboru dwie opcje – stały termin siewu i utrzymania mieszanki lub indywidualne podejście.

-Jeśli złożysz oświadczenie do ARiMR o wysiewie międzyplonów, możemy usunąć międzyplony po 8 tygodniach od wysiewu (siew w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia).

– Przy ustalonych terminach siew odbywa się od 1 lipca do 20 sierpnia danego roku, a międzyplon należy trzymać w polu co najmniej do 15 października.

Międzyplony ozime

W przypadku międzyplonów ozimych wysiewa się również mieszankę co najmniej dwóch gatunków roślin (jak wspomniano powyżej). Właściwe terminy siewu powinny być przestrzegane i przechowywane na polu przez określony czas.

-Siew od 1 lipca do 1 października danego roku

-Konserwacja w terenie do 15 lutego następnego roku.

Rośliny ozime zasiane jesienią w celu zbioru lub wypasu nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary proekologiczne. Międzyplony likwidowane są na wiosnę. Jeśli zostaną pozostawione na polu jako uprawa główna, zgłoszony międzyplon jest dyskwalifikowany jako EFA.

Zalety stosowania międzyplonów

Przy dużej powierzchni zasianych zbóż w strukturze kraju uprawa międzyplonów jest ważnym elementem płodozmianu. Jako rośliny okrywowe w naturalny sposób ograniczają parowanie wody z gleby w okresie letnim i jesienno-zimowym, korzystnie wpływają na stan fitosanitarny gleby oraz poprawiają zdrowotność kolejnych roślin. Wzbogacają glebę w materię organiczną i minerały z rozkładu resztek pożniwnych, co warto mieć na uwadze przy dzisiejszych wysokich cenach nawozów mineralnych.

Międzyplony ścierniskowe można wykorzystać na paszę (rzepa ścierniskowa, seradela), nawóz zielony (facelia, gorczyca biała, łubin) lub pozostawić do wiosny jako ściółkę. Żyto ozime jest dość często stosowane w międzyplonach ozimych zbieranych lub zaoranych jako nawóz zielony ze względu na jego wysoką mrozoodporność. Powszechnie uprawianymi gatunkami są również: mieszanki wyki ozimej z wcieleniem i życicą, żyto lub pszenżyto z wyką ozimą, a także żyto z rzepakiem lub wcielenie z żytem i wyką.

©

Materiał chroniony prawem autorskim – zasady przedruków określa regulamin.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.