Moc i piękno świadectwa

Jak zauważa bp Wiesław Śmigiel, odpowiedzialny za rodziny w Episkopacie Polski, była to formuła wymagająca, ale nasz Kościół na nią odpowiedział. Spotkania rodzinne odbywały się we wszystkich polskich diecezjach. Biskup toruński również pozytywnie ocenia to, co działo się w Rzymie w tamtych czasach.

„Owocne spotkanie, a przede wszystkim spotkanie oparte na świadectwie małżeństw i rodzin. Myślę, że to świadectwo realizacji miłości w małżeństwie jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że jest to świadectwo ludzi żyjących w różnych sytuacjach na różnych kontynentach. I pomimo trudności, z jakimi borykają się te pary i rodziny, potrafią kroczyć drogą świętości. To piękne doświadczenie, które przywieziemy stąd w Rzymie. “

Państwo Renata i Witold Wybult pochodzili z Płocka. Z rzymskiego spotkania rodzin czerpią doświadczenie powszechności Kościoła, a także wezwanie do pielęgnowania większej bliskości między rodzinami, na wzór Dobrego Samarytanina.

Doświadczyliśmy komunii Kościoła

„Przeżyliśmy przede wszystkim wspólnotę, wspólnotę Kościoła. Widzieliśmy, że jest to zróżnicowana społeczność. Po pierwsze, poprzez zeznania, które usłyszeliśmy, ale także poprzez widzenie ludzi różnych języków i narodów. Ojciec Święty powiedział, że powinniśmy zrobić kolejny krok, a przede wszystkim zadać sobie pytanie, jaki krok zrobię dzisiaj. Z tym pytaniem wyjeżdżamy z Rzymu. Jaki krok zrobię po powrocie, co zrobię w mojej rodzinie, aby było lepiej, a także dla innych rodzin. “

Aldona i Artur Wiśniewscy uczestniczyli już w Światowych Spotkaniach Rodzin w Filadelfii i Dublinie. Zauważają, że tym razem wydarzenie opierało się bardziej na świadectwach niż wykładach.

Wcześniej chodziło o rodziny, teraz chodziło o rodziny

„Tegoroczne Spotkanie Rodzin to jedno wielkie świadectwo małżeństw i rodzin. W poprzednich edycjach, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, o rodzinach mówili specjaliści: filozofowie, socjologowie, psychologowie. Rodzina została przeanalizowana. Dokonano diagnozy stanu rodziny, funkcjonowania tej rodziny we współczesnym świecie, próbowano podać przykłady postępowania, przezwyciężania kryzysów i zagrożeń. Z drugiej strony X Światowe Spotkanie Rodzin jest wielkim świadectwem rodzin, które na co dzień doświadczają obecności Boga i opowiadają o swoim wspólnym działaniu na rzecz Kościoła. Przede wszystkim Światowe Spotkanie Rodzin ma to spotkanie w swojej nazwie. To najpiękniejsza wartość, gdy spotykamy rodziny z całego świata. Cieszymy się jednak, ilu Polaków uczestniczyło w Światowych Spotkaniach Rodzin. Nie tylko oficjalna delegacja Episkopatu Polski, ale także spontaniczna pielgrzymka wielu rodzin i duszpasterstw. To się podoba. To jest ta wartość dodana, że ​​mamy pragnienie wzrastania w Chrystusie, uczenia się, co ulepszać, co zmieniać, wzbogacając się świadectwami małżeństw. Ale przepięknie spędziliśmy też czas podczas wieczoru wdzięczności, który zorganizowaliśmy jako Fundacja Tak dla Rodziny wraz z duszpasterstwem Polaków w Rzymie. To był piękny czas wdzięczności. Bo myślę, że to właśnie mają uświadomić Światowe Spotkania Rodzin, że nie ma siły w nas, ale w Bogu. “

Na Światowe Spotkanie Rodzin do Rzymu przybyli nie tylko przedstawiciele Kościoła w Polsce, ale także polskie rodziny w towarzystwie swojego księdza biskupa Piotra Turzyńskiego.

Spotkałem małżeństwa, które chcą budować na Chrystusie
„Na początku tego spotkania bardzo ładnie brzmiało to, że organizatorzy chcieli pokazać piękno małżeństwa i rodziny. To niezwykle ważne w środku tego świata, kryzysów cywilizacyjnych. Nie tylko narzekać i pokazywać niebezpieczeństwa, ale pokazywać, że ten Boży plan jest nadal aktualny i że ludzie znajdują szczęście w miłości, która pochodzi od Boga. Poza tym dobrze jest spotykać się w takiej wspólnocie i modlić się. Osobiście spotkałem wiele par i rodzin, które opowiedziały swoje historie. Oznacza to, że na świecie są perły i małżeństwa, które chcą budować na Chrystusie iz Chrystusem. “

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.