„Mówi” w dialektach i uczy się od matki

Badanie, opublikowane w Nature, trwało dwa lata i obejmowało łącznie 166 osób z siedmiu różnych kolonii znajdujących się w laboratoriach w niemieckiej stolicy Berlina i Pretorii w RPA. Na potrzeby analiz zarejestrowano 36 190 dźwięków. Po tym, jak algorytm opracował właściwości akustyczne każdego z nich, naukowcy z Centrum Medycyny Molekularnej. Max Delbrück w Berlinie zaczął słuchać i rozszyfrowywać dźwięki wydawane przez golce (Heterocephalus glaber).

Cierń: zwierzę, które mówi różnymi językami

Analiza wykazała, że golce posługują się różnymi językami, którymi porozumiewają się w swoich koloniach. Dźwięki są różne dla każdej kolonii. Młode piachuki szybko przyswajają dialekt charakterystyczny dla ich własnej grupy. Z kolei królowa – jedyna rozmnażająca się samica w grupie – odpowiada za tworzenie i utrzymanie języka oraz przekazywanie go młodym.

Aby zbadać rolę dialektów, naukowcy umieścili poszczególne zwierzęta w komorze połączonej z dwoma rurkami. Jedna rurka była cicha, a druga służyła do umieszczenia większej liczby kostek. Gdy zwierzę w probówce pochodziło z tej samej kolonii co to w komorze, gryzoń natychmiast zareagował i odpowiedział na wezwanie „gościa”. Jeśli jednak rozpoznał obcy dialekt, który wskazywał, że zwierzę pochodzi z innej kolonii, milczał i nie wydawał żadnego dźwięku.

– To pozwoliło nam stwierdzić, że piaskowe kolce potrafią rozpoznać własny dialekt i selektywnie na niego reagować Wyjaśnia główny autor badania, dr Alison Barker.

Gołębie piaskowe wzmacniają więzi w Twojej kolonii

Autorzy badania uważają, że wspólny dialekt kolonii, różniący się od innych języków, pomaga budować poczucie wspólnoty i wzmacnia poczucie przynależności jednostki. Dr Barker uważa, że ​​różnorodność językowa wśród tych gryzoni jest silnie związana z niezwykłą strukturą społeczną w obrębie gatunku.

Golce pochodzi z suchych równin Afryki Wschodniej, gdzie dostęp do żywności jest utrudnionyi zasoby ograniczone. Zdaniem eksperta mogłoby to prowadzić do rozwoju tendencji ksenofobicznych, czyli skrajnej niechęci do osobników z innych kolonii. Jeśli samiec z innej kolonii pojawi się lub zostanie wprowadzony do istniejącej grupy, zostanie zabity.

– Ale we własnej kolonii golce harmonijnie ze sobą współpracują. Każdy zna swoją rangę i zadania, które mają do wykonania, i zazwyczaj wykonuje je sumiennie – mówi prof. Gary Lewin, współautor badania.

Eusocjalna struktura kolonii baronów piaskowych jest bardzo nietypowa dla gryzoni i jest raczej podobna do tej znanej z kolonii pszczół. W przypadku nagich mężczyzn mamy też do czynienia z królową-matką – jedyna kobieta w kolonii, która może się rozmnażać. Nie wszystkie samce są w stanie się rozmnażać, ale tylko dwa lub trzy wyselekcjonowane samce z całej kolonii. Pozostałe samce i samice powstrzymują się od rozmnażania i działają jako robotnice i robotnice.

Jaki styl życia prowadzi osioł piaskowy?

Kolonie stodół również rządzą się niezwykle brutalnymi prawami. Jeśli królowa wyczuje, że jedna z robotnic wytwarza hormony rozrodcze i spróbuje przekształcić się w królową, może ją zaatakować. Dopiero po śmierci królowej jedna z samic przejmuje jej rolę, zwykle po zaciętej walce z konkurentami.

Zdarza się, że kolonia „produkuje” tzw. grupę wędrowną, która charakteryzuje się m.in. niezwykle silnym otłuszczeniem. Zadaniem takiej grupy jest migracja do innej kolonii w celu wymiany genów. Jednak, jak pokazuje nowe odkrycie, krety są w stanie łatwo rozpoznać osobniki z innej kolonii ze względu na różnice językowe.

Golec piaskowy to jedno z najbardziej fascynujących zwierząt na świecie. Gdyby ludzie mieli taką samą długość życia jak te gryzonie, żylibyśmy 600 lat. Oprócz tego kostki są odporne na rakaPonadto mają bardzo niskie tempo oddychania i metabolizmu, co oznacza, że ​​zużywają bardzo mało tlenu.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.