Rekrutacja do #BeInclusive EU Sport Awards 2022 – trwa Ministerstwo Sportu i Turystyki

Trwa rekrutacja do konkursu #BeInclusive EU Sport Awards 2022

23.09.2022

Trwa rekrutacja do konkursu #BeInclusive EU Sport Awards 2022. Celem tej inicjatywy Komisji Europejskiej jest wyróżnienie najlepszych projektów wspierających włączenie społeczne poprzez sport. Dla zwycięzców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody w każdej z 3 kategorii – 10 000 euro dla zwycięzcy i 2500 euro dla drugiego i trzeciego miejsca.

Projekty powinny dotyczyć:
• grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, marginalizowanych lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, np. znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub edukacyjnej;
• osoby niepełnosprawne i/lub problemy zdrowotne,
• osoby o różnym pochodzeniu kulturowym, takie jak migranci, uchodźcy, osoby należące do mniejszości etnicznych lub zmagające się z barierami geograficznymi itp.

Oprócz nagradzania konkretnych organizacji, nagrody mają również na celu zwiększenie widoczności i promowanie innowacyjnych pomysłów, inicjatyw i najlepszych praktyk w całej Europie.

Nominacje do Konkursu można zgłaszać w 3 kategoriach:

1. Promowanie równości płci w sporcie „Bądź równy”: w kategorii nagradzane są projekty promujące upodmiotowienie i uczestnictwo kobiet i dziewcząt w sporcie.

2. Sport dla pokoju: w tej kategorii nagradzane są projekty wykorzystujące sport jako środek promowania pokoju i wartości europejskich. W szczególności skupi się na inicjatywach promujących integrację uchodźców, np. w kontekście wojny na Ukrainie

3. Przełamywanie barier w sporcie: kategoria ta ma na celu nagradzanie projektów sportowych, które wykazują determinację w pokonywaniu przeszkód.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone i wręczone podczas specjalnej ceremonii wręczenia nagród w Brukseli w listopadzie. Laureaci nagrody będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty publiczności złożonej z ekspertów w dziedzinie integracji sportowej.

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem portalu Funding & Tender Alternatives (F&TP), a procedura konkursowa przeprowadzana jest samodzielnie przez Komisję Europejską zgodnie z regulaminem konkursu.

Termin przyjmowania wniosków upływa 29 września 2022

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.