Sekretarz stanu Andrzej Intestine-Mostowy spotkał się z wiceministrem ds. młodzieży i sportu Ukrainy ds. integracji europejskiej – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sekretarz stanu Andrzej Intestine-Mostowy spotkał się z wiceministrem ds. młodzieży i sportu Ukrainy ds. integracji europejskiej

5 sierpnia 2022

4 sierpnia sekretarz stanu Andrzej Intestine-Mostowy spotkał się z wiceministrem ds. młodzieży i sportu Ukrainy ds. integracji europejskiej Andrym Czesnokowem. Wiodącym tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa, był program współpracy w dziedzinie sportu oraz sytuacja polityczna związana z wojną na Ukrainie.

Podczas spotkania minister Czesnokow podziękował za pomoc otrzymaną przez obywateli Ukrainy,
w tym sportowców po wybuchu wojny, a także za aktywne działania Ministra Sportu i Turystyki na rzecz sankcji wobec Rosji i Białorusi. Zaznaczył, że ważne są sankcje dotyczące udziału Rosjan
i zatrzymano białoruskich sportowców i działaczy sportowych.

– Od początku wojny wspieraliśmy usuwanie Rosji i Białorusi z międzynarodowych organizacji zajmujących się sportem i turystyką. Minister Bortniczuk napisał record do unijnych ministrów sportu z apelem o ograniczenie współpracy z rosyjskim rządem, ale także o cofnięcie Federacji Rosyjskiej praw do organizowania imprez sportowych. Podjęte działania zaowocowały dwiema wspólnymi deklaracjami ministrów sportu podpisanymi 8 marca i 4 lipca br. Skutecznie zaapelowaliśmy też o usunięcie Rosji ze Światowej Organizacji Turystyki – powiedział Andrzej Intestine-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Rozmowa dotyczyła również możliwości podpisania Programu Współpracy w dziedzinie sportu pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki RP a Ministerstwem Młodzieży i Sportu Ukrainy na lata 2023-2024.

Zapisy programu obejmowałyby współpracę władz publicznych i federacji sportowych obu krajów w zakresie sportu wyczynowego, sportu dla wszystkich, infrastruktury sportowej oraz walki z dopingiem.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki aktywnie domaga się zakazu udziału Rosji i Białorusi w sporcie międzynarodowym.

Wiele polskich federacji sportowych i klubów sportowych zorganizowało treningi dla ukraińskich sportowców i zapewniło im zakwaterowanie.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.