Śmieci w lasach to wciąż duży drawback na Podkarpaciu. „To wstydliwy drawback społeczny, z którym trzeba się uporać”

Konrad Karaś

Leśnicy cierpią z powodu śmieci pozostawianych w lasach przez turystów i grzybiarzy, a także kierowców. Generuje to koszty sprzątania, ale przede wszystkim przekłada się na efekty ekologiczne.

Choć drawback wydaje się zmniejszać w skali kraju, Lasy Państwowe nadal wydają na odbiór i unieszkodliwianie odpadów okay. 20 mln zł rocznie. Na Podkarpaciu w 2021 r. koszty bezpośrednie z tego tytułu poniesione przez nadleśnictwa przekroczyły 370 tys. zł.

Ściółka w lasach jest również zagrożeniem dla zwierząt, które bardzo często zjadają resztki jedzenia wraz z plastikowymi opakowaniami. Takie zwierzę często choruje, a czasem nawet umiera. Kilka lat temu w Nadleśnictwie Tuszyma była głośna sprawa, kiedy borsuk włożył głowę do puszki po farbie i niestety bez pomocy człowieka byłby skazany na długą i powolną śmierć. Na szczęście ta sprawa się powiodła – zwierzę uwolnił miejscowy leśniczy.

Jednak bardzo często zdarza się, że rzucona do lasu butelka po napoju staje się śmiertelną pułapką. Owady, często rzadkie i chronione, zwabione zapachem, wpadają do niego i nie mogąc się uwolnić, giną.

– Pamiętajmy, że ze śmieci wydzielają się również substancje chemiczne, które mogą zanieczyścić wodę i glebę – mówi Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Do lasu trafiają nie tylko małe kawałki papieru, ale także plastikowe butelki, pieluchy, opony, odpady budowlane, a nawet wielkogabarytowe śmieci. Trudno zrozumieć intencje ludzi, którzy to robią w czasach, gdy istnieją punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których można bezpłatnie oddać posegregowane śmieci.

Straż leśna walczy z plagą zaśmiecania lasów. W rozwiązaniu problemu pomocne są leśne fotopułapki, które bardzo często pozwalają na wytropienie sprawcy i ukaranie go. Pozostawienie drobnych śmieci podlega karze grzywny w wysokości 500 zł, a za wykroczenie – grzywnie do 5000 zł. zł. W ciągu ostatnich czterech lat na Podkarpaciu stwierdzono 46 takich przestępstw, część z nich zakończyła się w sądzie.

Dwa lata temu Lasy Państwowe rozpoczęły akcję #take5zlasu, która polegała na zebraniu pięciu śmieci z lasu podczas leśnego spaceru, opublikowaniu filmu lub zdjęcia w mediach społecznościowych oraz nominowaniu do tego zadania innych. W akcję zaangażowały się tysiące ludzi. Movie przedstawiający wywóz śmieci w bieszczadzkich lasach, opublikowany na profilu facebookowym RDLP w Krośnie w sierpniu 2018 roku, w ciągu zaledwie kilku dni obejrzało ponad 50 tys. użytkowników, co świadczy o dużym zainteresowaniu problemem.

– Wszyscy lubimy odpoczywać w czystym lesie, więc zadbajmy o to wspólnie i nauczmy się korzystać z przyrody w myśl zasady „nie zostawiajmy śladu”, nie zostawiajmy żadnych śladów – mówi Edward Marszałek z RDLP w Krośnie.

Leave a Comment

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.