5 pięknych, zabytkowych mostów, które warto zobaczyć na Mazurach

5 pięknych, zabytkowych mostów, które warto zobaczyć na Mazurach

Na Mazurach mamy wiele mostów – przecinających rzeki, doliny i kanały mazurskie. Mamy most obrotowy, który można obsługiwać jedną ręką, małe i prawdziwie monumentalne przedmioty, które budzą podziw na całym świecie. Znajdują się tu zupełnie nowe budowle, nieco starsze z okresu Prus Wschodnich, a nawet te, które powstały w średniowieczu – i przetrwały do ​​naszych … Read more

A note to our visitors

This website has updated its privacy policy in compliance with changes to European Union data protection law, for all members globally. We’ve also updated our Privacy Policy to give you more information about your rights and responsibilities with respect to your privacy and personal information. Please read this to review the updates about which cookies we use and what information we collect on our site. By continuing to use this site, you are agreeing to our updated privacy policy.